Engelska för dina behov!

Nybörjarspråk, affärsengelska, telefonengelska, finansiella termer eller den sociala engelskan - vad behöver du? Alla våra kurser är behovsanpassade, vilket innebär att innehåll och material planeras utifrån elevens individuella nivå och behov. Kurserna är mycket effektiva och inriktade på yrkesrelaterad och/ eller branschspecifik kommunikation. Vi erbjuder allt från grundkurser till avancerade program.

English for your needs!

Language Training for Beginners, Business English, Telephone English, Financial terms or the social English - what do you need? We provide tailored Enlish language training, which may be combined with intercultural training on demand. All of our courses are customised, which means that the content and materials are designed for the student's individual level and needs.

The courses are highly effective and combine structured language practice with company-specific exercises and profession-related communication.


 


 

Individuell språkträning
Språk, indivduellt behovsanpassat program.pdf (456.6KB)
Individuell språkträning
Språk, indivduellt behovsanpassat program.pdf (456.6KB)