Language training for individuals and groups
We apply our successful pedagogy for all modern languages both in Sweden and abroad. Since Richard Lewis Communications operates a large number of private training centres with a common pedagogy, an intensive language training course in, for example, England, Germany or France can be arranged as an integral part of any Language Training Programme. 

Individual Training – ”One-to-one”
Individual Training is a very effective method of language training. It means that the training is tailored to the needs of the individual. The individual approach is perfect for people who need to develop and quickly improve their language skills. Also for people learning a new language this individually designed course is the most effective one to make significant progress over a short period of time.

Group Training
Language Training in small, internal groups can be a stimulating, rational and cost-effective alternative to the individual approach. In order to avoid the usual obstacles regarding efficiency that may arise in the traditional study group environment, we have developed a concept where careful planning with clear and concrete objectives together with creating homogenous groups is of the utmost priority. 

Språkutbildning för företag och offentlig sektor
Vi driver ett stort antal egna utbildningscenter med gemensam pedagogik och erfarna språkkonsulter vilket gör att vi kan erbjuda intensiv språkutbildning i alla moderna språk både i Sverige och utomlands! Vi tillämpar vår framgångsrika pedagogik för alla nivåer och behov. Kombinera gärna en veckas utlandsstudier med utbildning på plats i Sverige. Kontakta oss gärna för rådgivning och nivåbedömning. 
 

Individuell utbildning
Individuell utbildning är en mycket effektiv form av språkträning. Den ger möjlighet till flexibilitet och anpassning till den enskilde individens behov. Individuell utbildning är perfekt för personer som på grund av sin arbetssituation inte kan anpassa sig till en grupputbildning. Det har också visat sig vara det mest effektiva utbildningssättet för personer som på kort tid måste förbättra sina kunskaper eller lära sig ett nytt språk.

 

Företagsintern grupputbildning Utbildning i små grupper kan vara ett stimulerande, rationellt och kostnadseffektivt alternativ till en individuellt planerad utbildning. För att undvika de effektivitetshinder som ofta uppstår i den traditionella studiecirkelformen, har vi utarbetat ett koncept där en planering med klara och konkreta målsättningar samt indelning i homogena grupper står i centrum. Från en meny av olika kurstyper väljer vi tillsammans med kunden ut den kurs eller mix av kurser som passar gruppen bäst.