Kommunikationsträning, språkutbildning och
seminarier för näringsliv, organisationer och myndigheter. 

Cultural Intelligence
Vi hjälper företag, organisationer och myndigheter att höja sina medarbetares medvetenhet och kompetens inom interkulturella frågor. Våra experter och föreläsare genomför kurser och seminarier utifrån klienternas specifika behov. Det kan röra sig om allt från introduktionsseminarier till landsspecifika workshops till exempel inom förhandlingsteknik, ledarskap eller kundservice.

"Lewis Model - en av de praktiskt mest användbara modellerna inom internationell affärsverksamhet utifrån kulturellt relaterad kommunikation och värderingar"

Kurser utomlands
En intensiv utbildning på plats i England, Tyskland eller Frankrike kan vara tillräckligt för att nå önskad nivå, men kan även läggas in som en del av en längre utbildning i Sverige. Möjligheten till studie-koncentration blir optimal och exponeringen för det aktuella språket kan ske under dygnets alla timmar. 

Våra lärare, konsulter och föreläsare
För att garantera en effektiv utbildning med en genomarbetad, konsekvent metodik så bedriver vi undervisningen med en kärna av kvalificerade språkkonsulter och lärare, alla med språk-pedagogisk utbildning och väl insatta i svenska och internationella samhälls- och näringslivsfrågor. 
Våra seminarier och föreläsningar hålls av personer med specialistkompetens inom sina respektive områden.  Richard Lewis Communications was founded by Richard D. Lewis, one of Britain’s foremost linguists and Cross Cultural Theorists. He also founded the Berlitz schools in East Asia, Portugal and Finland and spent several years in Japan, where he was personal tutor to Empress Michiko and five other members of the Japanese Imperial family.

In 1997, Mr Lewis was awarded a knighthood in Finland, in view of his 40 years’ experience helping Finland to develop its international links, including assisting Finland in its preparation for EU presidency. In 2009, he was promoted to the rank of
Knight Commander, Order of the Lion of Finland.

When Cultures Collide, has sold over 1 million copies and won the prestigious US Executive Club Book award in 1997.