Kommunikationsträning

När du har språket på rätt nivå...

När du kommunicerar krävs inte bara de rätta fraserna och uttrycken. När du uppnått den språknivå du är nöjd med kan det finnas anledning att utveckla ditt sätt att kommunicera. Inom begreppet kommunikationsträning ryms kunskaper om hur du kommunicerar med genomslagskraft och snabbt skapar förtroende - allt utifrån dina personliga egenskaper, styrkor och svagheter! 

Som ett naturligt komplement till våra övriga kurser erbjuder vi en rad seminarier och specialkurser som förmedlas av de främsta experterna inom respektive område. Vårt effektiva team av affärsspecialister och konsulter tillämpar best practice och arbetar med de bästa lösningarna för varje kund. 

För att skapa ett företagsklimat där medarbetarna är engagerade i sitt arbete behövs rätt verktyg - vi förser er med de verktygen!


 Communication Skills Training

When you have reached a satisfactory level of competence in the target language, being able to comfortably draw from a wide bank of functional phrases and fixed expressions, it is probably time to consider developing your communication skills. There are many things we can do to improve our effectiveness as communicators-whether as persuaders, presenters, negotiators or writers. It is also worth noting that there is no single approach that suits everyone. Everyone has different qualities to bring to the table.

As a natural complement to our other courses we offer a range of seminars and special courses, which are conveyed by leading experts in their respective fields.

In order to create a company climate, where your colleagues are fully engaged in their work you need the right tools- we provide you with these tools.