The Lewis Model

The Lewis Model är baserad på över 80.000 profiler i fler än 60 länder. Modellen bygger på att dela in världens kulturer i 3 huvudkategorier;  linearactive, multiactive och reactive.

Inför våra kurser och seminarier genomförs en behovsanalys. Efter det att behovsanalysen är genomförd planerar vi tillsammans vilka åtgärder som skall sättas in. Ni kan välja mellan fler än 80 olika internationella kulturer att specificera kursinnehållet kring, eller en mer allmän och bred innehållsprofil.

Personal Cultural Profiles

Har ni kunskap om vilka kulturella profiler ditt arbetsteam har så blir ni mer effektiva i internationella affärer – ni kan förutse vilka reaktioner era affärspartners kommer att ge uttryck för samtidigt som ni själva kan agera på ett sätt som gör samarbetet lättare och smidigare för alla parter.

The Lewis Model

The Lewis Model consists of a vast bank of information and material, collated in a comprehensive database. The model consists of 3 main categories; linear-active, multi-active and reactive.

 Before commencement of our courses and seminars, an in-depth needs analysis is meticulously conducted.  Then together, we decide on which direction and steps are best to take on your path to cultural enlightenment. You can choose between more than 80 different cultures when establishing the course focus. It is also possible to choose a more general course content, one which will encompass numerous regional and country specific cultures.


Personal Cultural Profiles

Knowledge of your own cultural profile and that of your team helps you perform more effectively in international dealings – predicting how others will react when negotiating, managing and communicating across cultural boundaries.